Camptoo

Voordelen deelplatform

Bekijk alle 11 artikelen

Een account maken en beheren

Een advertentie maken

Bekijk alle 15 artikelen

Een advertentie bijhouden

Bekijk alle 12 artikelen

Een advertentie verwijderen

Eisen vanuit Goboony

Afspraken en regels

Verzekering

Contact met de huurder

Bekijk alle 9 artikelen

Meldingen en verificaties

Ik heb een huurverzoek ontvangen

Bekijk alle 15 artikelen

Annulering

Bekijk alle 7 artikelen

Voertuigcontrole en voorbereiding

Contract en GoForm

Bekijk alle 7 artikelen

Hulp en ondersteuning onderweg

Controle van het voertuig

De terugkomst

Borg vrijgeven of blokkeren

Conflict

Schade en andere naheffingen

Bekijk alle 7 artikelen

Boetes/tolheffing

Een claim indienen

Verhuur in praktijk

Bekijk alle 7 artikelen

Belastingregels

Problemen oplossen

Bekijk alle 7 artikelen

Juridisch/regels

Veiligheid betalingen

Verificaties

Veiligheid gegevens

Beheer Derden Gelden (PSD-2 Wetgeving)

Bekijk alle 7 artikelen

Recensies en vrienden uitnodigen

Contact opnemen met Goboony